Zákaznícka linka 0915 244 144
0 ks

Váš nákupný košík je momentálne prázdny.

Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti xo-sk, s.r.o., resp. v internetovom obchode www.alf.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

2. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti xo-sk, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak ho nebude možné vrátiť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
xo-sk, s.r.o.
Damborského 6
841 04 Bratislava
Slovensko

Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.